Optimera företagets online material för att möta sökavsikt

Anar ni att er webbsidas funktionaliteten inte fungerar som den borde eller att innehållet i text och rubriker inte lockar läsare? Låt mig då se på era webbsidor med nya ögon. Jag ser på faktorerna som påverkar användarupplevelsen samt nivån på er sökmotoroptimering i text och rubriker.

Vi kan tillsammans ta itu med att förbättra er webbsidas funktionalitet och producera det online B2B innehållsmarknadsföringsmaterialet på engelska som möter era potentiella kunders frågor och sökavsikt.

Nytt material på webbsidor, sökordsoptimerade rubriker och värdefullt material såsom fallstudier (case studies), artiklar och whitepapers kan avsevärt förbättra er synlighet.

Ann Gröning