Miten verkkosivuston tekstit optimoidaan?

Toimiiko nettisivustonne sisältö niin kuin sen pitäisi tai niin hyvin kuin se voisi? 
Löytävätkö asiakkaat teidät, alanne hakusanoja käyttäessään?

Usein näkee hyvältä näyttäviä sivuja, mutta lähemmin katsottuna alan hakusanat ja terminologia puuttuvat.
Verkkosivuston tekstin optimointi tarkoittaa että sivuilla kerrotaan mitä yritys oikeasti tekee ja mihin tarkoitukseen tuote tulee, eli mikä on tuotteen toiminto tai ominaisuus mutta myös mitkä ovat sen edut ja hyödyt.
Hakukoneoptimointia (SEO Search engine optimization) käyttäen tulevat juuri ne oikeat hakusanat ja avainlauseet käyttöön joilla potentiaalinen asiakas löytää yrityksenne hakukoneen ensimmäiseltä sivulta.

Jos heräsi epäilys, että verkkosivunne eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, tarjoan verkkosivuston sisällön arvioinnin.

Aloitan käymällä läpi mikä toimii sekä mitkä ovat sivuston heikot kohdat.
Te olette alanne asiantuntijoita joten m.m. haastattelun avulla kartoitan mitkä ovat alanne avainsanoja. Niitä luontevasti käyttäen, saamme puhuvia otsikoita ja tekstiä jotka nostavat sivustonne hakukoneen kärkisijoille.

Sisältöstrategia eli miten käytätte ja jaatte materiaalia

Löytyvätkö yrityksen viestit ja oma ääni myös muilta alustoilta, kuten LinkedInistä tai muussa sosiaalisessa mediassa? Entä miten viestitätte mahdollisissa uutiskirjeissä?

Yhteneväinen tapa kertoa asioista ja kommunikoida lisää uskottavuutta potentiaalisen asiakkaan silmissä sekä pitää yllä olemassa olevaa asiakassuhdetta.

Asiakaspolku ja siihen sopiva sisältö

Strategiaan kuuluu muun muassa

  • kuinka usein lisäätte uutta materiaalia sivustolle
  • teemojen suunnittelu sekä aikataulutus
  • kuka tiimissä kirjoittaa, kuvittaa ja julkaisee
  • ulkoistetaanko materiaalin kirjoittaminen (minä autan mielelläni!)
  • missä muodossa se jaetaan: uutisina, blogissa, somessa
  • julkaistaanko sama uutinen monella eri taholla, alustan tyyliin sopien

Ota yhteyttä niin päästään optimoimaan sivujanne ja/tai suunnittelemaan strategiaa ann.groning(at)nordictechcontent.com